Vertinimo centras

Sėkmingas bendradarbiavimas, jei ne visada, tai dažniausiai, yra paremtas geru komandos suderinamumu. Kad komanda dirbtų darniai ir efektyviai, svarbi ne tik specialistų kompetencija, bet ir socialiniai asmenybės aspektai. Vertinimo centras yra vienas iš nedaugelio būdų kuo objektyviau įvertinti darbuotojų jau turimus įgūdžius, identifikuoti stipriąsias puses ir nustatyti ugdymo kryptis.

Mes teikiame visas standartines Vertinimo centro paslaugas.

Standartinis Vertinimo Centras (Assessment Centre)

 • Sudaromas kompetencijų modelis, kuriuo remiantis atliekamas vertinimas.
 • Parenkamos užduotys, leidžiančios išmatuoti reikalingas kompetencijas.
 • 6 – 8 dalyviai (tos pačios pozicijos) atliekantys bendras užduotis.
 • Trukmė: 4 – 12 ak. val.
 • Konkurencinė atmosfera.
 • Mažiausiai 2 HILL ekspertai stebi grupės elgesį ir vertina, kiek reikalingos kompetencijos pasireiškia realiose situacijose.
 • Gali būti įgyvendinamas individualus vertinimo centras – vienam tiriamajam.

 

Apskritojo Stalo Vertinimo Centras (Round Table)

 • Sudaromas kompetencijų modelis, kuriuo remiantis atliekamas vertinimas.
 • Parenkamos užduotys, leidžiančios išmatuoti reikalingas kompetencijas ir grupės procesus.
 • 6 – 8 dalyviai – gali būti skyrius ar komanda, vadovai ir pavaldiniai.
 • Trukmė: 8 – 16 ak. val.
 • Palaikanti atmosfera.
 • Mažiausiai 2 HILL ekspertai stebi grupės elgesį ir vertina komandos efektyvumą bei individualias dalyvių kompetencijas.

 

Svarbiausias vertinimo centro privalumas yra tas, kad galime stebėti žmonių elgesį ir įvertinti konkrečius įgūdžius bei požiūrį realiose situacijose. Tai ko gero patikimiausias ir efektyviausias vertinimo metodas.

Susisiekite su Tomu ir sužinokite daugiau, kada tikslinga naudoti Vertinimo centro metodą ir kaip jo rezultatus panaudoti maksimaliai efektyviai.