360º Vadovų Kompetencijų Vertinimas

360º Tyrimas yra grįžtamuoju ryšiu paremtas instrumentas, kuris leidžia grupei darbuotojų išreikšti savo nuomonę ir įvertinti
tyrimo dalyvio elgesį, taip siekiant padidinti jo efektyvumą.

360º Tyrimas suteikia dalyviui galimybę:

 • padidinti supratimą kaip kokybiškiau atlikti savo pareigas darbe;
 • suprasti, kaip jis / ji dirba su kitais;
 • gauti informaciją, kaip kiti vertina esamą tyrimo dalyvio elgesį;
 • sužinoti elgesio modelių svarbą jo / jos darbo efektyvumui;
 • suvokti, kaip kiti vertina jo / jos elgesį, susijusį su tuo, kaip jis / ji sugeba valdyti save.

Tuos pačius teiginius apie tiriamąjį įvertina:

 1. pats tiriamasis;
 2. tiriamojo vadovas;
 3. kolegos;
 4. pavaldiniai;
 5. klientai.

HILL 360º Tyrimas leidžia įvertinti šias kompetencijas:

 1. Lyderystė.
 2. Vadovavimas.
 3. Bendravimo įgūdžiai.
 4. Komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
 5. Pasiekimai.
 6. Verslo išmanymas.

Rezultatai pateikiami dviejose dimensijose – Savęs valdymas (savo darbo ir veiklų organizavimas) ir Kitų valdymas (sudaro sąlygas tarpusavio darbui ir efektyvumui).

Parašykite mums laišką ir gaukite HILL 360º Vadovų Kompetencijų Vertinimo ataskaitos pavyzdį arba susisiekite tiesiai su Tomu ir sužinokite, kokios rizikos susijusios su 360º metodika bei kaip efektyviausiai galite išnaudoti 360º tyrimo galimybes Jūsų versle.